Over ons

Het begon allemaal toen…

Qima Zorg opmerkte dat er cliënten waren die geen aansluiting konden vinden bij de huidige zorgaanbieders en/of hulpverleningsinstanties. De redenen hiervan zijn verschillend, maar de rode draad is dat de cliënt nog altijd hulpbehoevend zijn.

Qima Zorg wil met een maatwerkoplossing zorg bieden zonder een 9 tot 17 mentaliteit. We vinden dat de cliënt zorg dient te krijgen op momenten dat hij of zij dit het hardst nodig heeft.

Qima Zorg kan als een brug dienen tussen vrijwillige zorg en gedwongen hulpverlening. Qima Zorg wil de stap zijn voor bemoeizorg. Door creatief denken en ‘out off the box’ werken, trachten wij een positief verschil te kunnen maken in het leven van de cliënt.

foto 3.jpg